Birger Jarl

Äldreboende med hotellkoncept

Birger Jarl

 

Välkommen till ett äldreboende med hotellkoncept

 

På Birger Jarlsgatan mitt i centrala Stockholm hittar du ett äldreboende som skiljer sig från andra. Hela boendet präglas av luftighet och rymd och påminner snarare om ett hotell än gamla tiders sjukhem. Birger Jarl vänder sig till dig med höga krav på service och bemötande och som vill ha det där ”lilla extra”. Här säger vi aldrig nej och kan med hjälp av tilläggstjänster även tillhandahålla det som inte ingår i vårt offentliga uppdrag.

 

Lägenheterna
Äldreboendet består av 54 lägenheter i sex våningsplan. Lägenheterna är 30-50 m2 alla med dusch, toalett och trinett. De flesta lägenheterna har egen balkong. Förutom de boendes egna bostäder har varje våning gemensamhetsutrymmen och en trevlig matsal med utgång till en stor härlig inglasad balkong där alla får plats.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Birger Jarl är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Närståendes delaktighet
Vi tar inte över, utan låter dina närstående även i fortsättningen ta ansvar, känna sig delaktiga. Här på Birger Jarl är närstående alltid välkomna. Vi har inga särskilda besökstider. Många hjälper till i verksamheten. Vi har aktiva närstående som hjälper till och håller i aktiviteter och är behjälpliga vid utflykter.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Birger Jarl finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad.  Varje våning har sin egen personal. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker Birger Jarl varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-17.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-17.00 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 17.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget.  Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
På Birger Jarl är vi kända för våra aktiviteter. Här finns det något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig iordning. Vi har dagliga aktiviteter på våningar men även gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan. Högst upp i huset har vi en gemensam samlingslokal där vi ordnar sång, dans, underhållning, gymnastik, frågesport, filmvisning flera gånger i veckan. Vi firar högtider och andra traditioner. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag. Kontaktmannen planerar in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

 

Måltider
Måltiderna på Birger Jarl är en glädjestund och något att se fram emot. Dagen börjar med att en frukostbuffé dukas upp i den gemensamma våningsmatsalen. För den som vill finns alltid möjlighet att få ”frukosten på sängen”. Lunch och middag serveras i den gemensamma våningsmatsalen, självklart kan du välja att äta i avskild miljö inne i din egen lägenhet. Till såväl lunch som middag serveras dessert. Vill du dricka ett glas vin eller öl till maten gör du givetvis det.
På fredagarna bjuder vi på ett glas öl/vin till middagen. Helgerna på Birger jarl inleds med att vi serverar fredagsdrink. För att ytterligare förstärka helgkänslan serveras också en förrätt till helgens middagar.

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Adressen är: Birger Jarlsgatan 91, 113 56 Stockholm
Närmaste T-bana är Tekniska Högskolan, uppgång Odengatan. Hållplatser för bussar finns i närområdet t. ex. busslinje 2, 4 och 73.

 

gratis gäst WiFi på alla boenden

 

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef: Amanda Arias 
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 15
e-post: amanda.arias@kavatvard.se

 

Bitr. verksamhetschef: Magnus Gustafsson 
telefon 0858 00 48 52
e-post: magnus.gustafsson@kavatvard.se

 

Chef Sjuksköterske-teamet
Aicha Bouhmadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.bouhmadi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08-580 048 55
e-post: birgerjarl.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till våningarna
Våning 1: 08 – 580 048 60
Våning 2: 08 – 580 048 64
Våning 3: 08 – 580 048 68
Våning 4: 08 – 580 048 73
Våning 5: 08 – 580 048 77
Våning 6: 08 – 580 048 81

 

Den som valt att flytta till Birger Jarl har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.