Vilobacken

  • Vilobacken - foto av byggnaden
  • terass och balkong med sköna sittmöbler och gröna växter och odlingar
  • vilobacken_kok

Vilobacken

 

Välkommen till Vilobacken, ett tryggt boende för dig med en demensdiagnos

 

Till Vilobacken kan du komma direkt utan att du eller dina närstående behöver förbereda eller iordningställa någonting i förväg. Här kan du flytta in i fullt möblerade lägenheter med smakfull möblering. Du behöver bara ta med dig kläder och hygienartiklar.

 

Vill du hellre inreda med egna möbler eller över tid byta, är det naturligtvis möjligt!

 

På Vilobacken erbjuder Kavat Vård kvalificerad vård, omsorg och service till dig med en demensdiagnos. Du får individuellt anpassad vård och omsorg där vi sätter ditt välbefinnande och ditt behov av lugn och trygghet i första rummet. Med vårt arbetssätt värnar vi din integritet och ditt oberoende. Vi strävar efter att du trots omfattande omvårdnadsbehov ska känna att det är du som bestämmer över din vardag. Alla som kommer till oss har inte samma behov och önskemål. Därför gör vi det möjligt för dig att behålla så mycket som möjligt av din tidigare livsstil. Morgonpigg eller kvällspigg – det är dina vanor och behov som styr. När du väljer att bo på Vilobacken väljer du ett boende med lyhördhet för din livshistoria, din vardag, dina intressen och önskemål. Här får du ”vila” i den du är och behöver inte anpassa dig till färdiga koncept eller rutiner.

 

Vi erbjuder 36 lägenheter för permanent boende. Alla är rymliga med stort vardagsrum, fullvärdigt kök med matplats, egen balkong och sovrum eller sovalkov.

 

Vilobacken erbjuder också 7 korttidsplatser för personer med demenssjukdom. Lägenheterna ligger på bottenvåningen, har balkonger och en gemensam terrass mot en innergård. Enheten arbetar med att redan från första dagen påbörja en bedömning av hur den äldre klarar aktiviteter i det dagliga livet. Denna sk. ADL-bedömning gör vi för att stötta den äldre i att bevara de funktioner som finns kvar, men också för att underlätta biståndshandläggarens planering framåt.

 

Lägenheterna
Lägenheterna är på 40-50 m2 med egen dusch, toalett med handdusch och ett mindre kök. Härliga och stora balkonger som inbjuder till daglig utevistelse.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Vilobacken är det alltid de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. De finns ibland önskemål om att bli vårdade av någon av samma kön – det tar vi förstås hänsyn till.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Vilobacken finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad. Varje våning har sin egen personal. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker verksamheten varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-17.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-17.00 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 17.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
På Vilobacken ser vi till att det finns något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig iordning. Vi har dagliga aktiviteter på våningarna, men också  gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan som t.ex. sång, dans, gymnastik, frågesport, karaoke eller filmvisning. Vi firar högtider och födelsedagar. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag. Kontaktmannen planerar in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

 

Måltider
Vi börjar dagen med frukostbuffé som gärna får dra ut på tiden. Lunch och middag levereras till oss från en restauratör. Du har alltid möjlighet att välja mellan flera rätter. Måltiden är dagens höjdpunkt och serveras i den gemensamma våningsmatsalen. Självklart kan den som önskar äta i avskild miljö inne i den egna bostaden.

 

Innan sänggåendet serveras en ”kvällsmacka” eller motsvarande. Du ska aldrig behöva känna dig hungrig hos oss, du kan be om något att äta när som helst!

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Verksamheten ligger i Elinsborgsbacken 5, bara några minuters promenad från närmaste T-bana, Tensta.

 

gratis gäst WiFi på alla boenden

 

Kontaktuppgifter

Vilobacken

Elinsborgsbacken 5
163 64 Spånga

FAX 08-58 00 47 95

 

Verksamhetschef: Rikard Säll
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 08
e-post: rikard.sall@kavatvard.se

 

Bemanning och administration: Arezou Farahi
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 98
mobil: 0765 – 40 47 98
e-post: arezou.farahi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08-580 047 74
e-post: vilobacken.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till de olika avdelningarna
Bottenvåningen Korttids: 08-580 047 80
Våning 1 Vilobacken: 08-580 047 85
Våning 2 Vilobacken: 08-580 047 90
Våning 3 Vilobacken: 08-580 047 60
Våning 4 Vilobacken: 08-580 047 64

 

 

Den som valt att flytta till Vilobacken har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.