Linneans korttidsboende

Ett boende för dig som behöver vård och omsorg under en kortare tid.

Verksamheten är en del av vård- och omsorgsverksamheten på Elinsborg och drivs efter en kvalitetsupphandling av Kavat Vård AB.

Till Linneans korttidsboende kommer du som behöver en trygg vård och omsorg för en kortare tid. En del kommer till Linnean för att återhämta sig efter sjukhusvistelse, andra väntar på ledig plats på gruppboende.

Vi erbjuder även växelvård som innebär att man i perioder växlar mellan att bo hemma och på Linnean. Växelvård används ofta för att närstående som vårdar i hemmet ska få möjlighet att vila eller åka bort.

Vistelsetiden på Linnean varierar från en vecka till tre månader. Den som kommer regelbundet erbjuds samma rum vid varje tillfälle.

Vi har 10 rymliga enkelrum med eget hygienutrymme. Alla rum är utrustade med trygghetslarm och TV. I de gemensamma allrummet finns storbilds-TV.

Verksamheten är bemannad dygnet runt. Här finns undersköterskor, sjuksköterska och sjukgymnast och arbetsterapeut. Läkarinsatser tillhandahålls av Landstinget.
Alla som arbetar på Linnean har vårdutbildning, erfarenhet och tycker om att arbeta med äldre. Vi ställer stora krav på våra medarbetare som ska vara serviceinriktade och anstränga sig för att du som gäst alltid ska vara nöjd.

Vi utför funktionsbevarande och aktiverande vård under handledning av sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi har ett salutogent tankesätt, vilket innebär att vi fokuserar på att alltid försöka ta fram det friska hos varje person som kommer till oss.

Kontaktuppgifter – Linneans korttidsboende

Salar Amjadi
Verksamhetschef
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 09
e-post: salar.amjadi@kavatvard.se

Justine Andersson
Administration
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 11
e-post: justine.andersson@kavatvard.se

Sjuksköterska
telefon (dagtid måndag – söndag): 08 – 580 047 51

Linnean (korttidsavd):08 – 508 035 56