Catharina Tavakolinia tar emot priset

Kavat Vård är årets företagare i Stockholm 2015

Kavat Vård och Catharina Tavakolinia har utsetts till årets företagare i Stockholm 2015 . Den högtidliga prisutdelning gick av stapeln i Riddarhuset den 18 februari.

Utnämningen Årets Företagare Stockholms stad delas årligen ut till företag som är goda förebilder och inspirerar andra.

Juryns motivering:
Årets företagare har sett en möjlighet till nytänkande och kvalitetsförbättring i en bransch som utmärks av stadig tillväxt och ökad efterfrågan. Det är en bransch där de traditionella producenterna har haft svårt att möta individuella behov p g a organisatorisk tröghet. Årets företagare har stått upp för sin idé och sin framtidstro trots motstånd från politiska krafter som tror att politisk detaljstyrning kan lösa alla problem.

Catharina Tavakolinia har ett stort engagemang för våra äldre och i företaget finns stor kunskap och många idéer om hur man skall organisera äldreboenden för olika grupper.

Framtidens äldreboende måste ha fokus på kunderna så att tjänsterna anpassas efter vad de äldre och deras anhöriga behöver och efterfrågar. Hos Kavat Vård AB har både ledning och personal sådan kundfokus med höga kvalitetsmål.

Här utgår de från att även äldre personer är individer som har olika vanor, erfarenheter och behov. I stället för en stelbent likformighet så organiseras företagets äldreboenden med stor flexibilitet och anpassas efter de boendes vårdbehov. Det kreativa nytänkandet är ledstjärna inom omvårdnadsarbetet. Att erbjuda flera språk är en självklarhet.

Kavat Vård AB är ett prisvärt exempel på vad privata välfärdsföretag kan åstadkomma för att göra Sverige till ett bättre land att leva. De visar på att Sverige behöver privata välfärdsföretag och att god lönsamhet står sig väl i konkurrens med kommunal byråkrati.

Kavat Vård AB har en stabil ekonomi och snabb tillväxt. Företaget har god lönsamhet, vilken till största del återinvesteras i företaget. Idag har de sju äldreboenden med sammanlagd 308 boenden och drygt 300 helårsanställda.

Tags: