Björksätra

Ett modernt boende långt ifrån den gamla tidens sjukhem.

Björksätra

 

Välkommen till ett modernt sjukhem med all-inclusive

 

Björksätra ligger centralt i Sätra. Utan extra kostnad erbjuder vi färdigmöblerade lägenheter om du önskar, så att din flytt blir så smidig och bekymmersfri som möjligt. Du behöver bara ta med dig kläder och hygienartiklar. 

 

Här bor du som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt, antingen permanent, i väntan på ett annat önskat boende eller för ett så kallat korttidsboende.

 

Lägenheterna
Björksätra består av 48 lägenheter i fyra våningsplan – 42 av dessa är för permanentboende och 6 för korttidsplatser. Alla lägenheter är på ca 30 m2 och har egen dusch, toalett och trinett. Alla våningar har en stor inglasad balkong där alla får plats.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Björksätra är det alltid är den boendes behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Närståendes delaktighet
Vi har inga särskilda besökstider utan närstående och besökare är alltid välkomna.

 

”Jag vill bara passa på att tacka personalen på björksätra avd 5 för all hjälp dom gav min pappa Karl Erik Ohlsson under alla år han var där tills han gick bort förra månaden. Dom har varit helt underbara hela tiden och jag som son har alltid blivit väl bemött. Ett stort tack så mycket till er alla. Fanns det poäng att sätta får ni 11 av 10 möjliga.”

Jörgen Ohlsson

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Björksätra finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och gör sitt allra bästa för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad.
Varje våning har sin egen personal. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker Björksätra varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-17.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-17.00 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 17.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
På Björksätra finns det något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig iordning. Vi har dagliga aktiviteter på våningarna. Vi firar högtider och andra traditioner. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag.
Kontaktmannen planerar in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

 

Måltider
Måltiderna på Björksätra är en glädjestund och något att se fram emot.Dagen börjar med att en frukostbuffé dukas upp i den gemensamma våningsmatsalen. För den som vill finns alltid möjlighet att få frukosten på sängen. Lunch och middag serveras i den gemensamma våningsmatsalen, självklart kan du välja att äta i avskild miljö inne i din egen lägenhet. Till såväl lunch som middag serveras dessert. Vill du dricka ett glas vin eller öl till maten gör du givetvis det. På fredagarna bjuder vi på ett glas öl/vin till middagen. Helgerna inleds med att vi serverar fredagsdrink. För att ytterligare förstärka helgkänslan serveras också en förrätt till helgens middagar.

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Adressen är: Frösätrabacken 7 D, 127 36 Skärholmen.
Närmaste T-bana är röda linjen station, Sätra. Du kan även komma hit med buss 135 som har hållplats på Frösätrabacken.

 

gratis gäst WiFi på alla boenden

 

Kontaktuppgifter 

verksamhetschef: Giovanna Zumaeta 
telefon: 08 – 580 047 13
e-post: giovanna.zumaeta@kavatvard.se

administratör: Raweideh Afrshoun
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 17
e-post: raweideh.afrshoun@kavatvard.se

 

Chef Sjuksköterske-teamet
Aicha Bouhmadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.bouhmadi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08-580 047 40
e-post: bjorksatra.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till våningarna
Våning 2: 08 – 580 047 18
Våning 3: 08 – 580 047 25
Våning 4: 08 – 580 047 30
Våning 5: 08 – 580 047 35

 

Den som valt att flytta till Björksätra har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.