Brahem

Äldreboende med hotellkoncept
  • Brahem
  • Paul_Brahem_19040210
  • Wilhelm_Brahem_19040218

Brahem

 

Ett äldreboende med hotellkoncept

 

På Brahegatan ett stenkast från Stureplan centralt i Stockholm hittar du ett äldreboende som skiljer sig från alla andra. På Brahem är gemenskapen av central betydelse. I entréplanet finns en lounge och en samlingssal där det bjuds på aktiviteter eller underhållning av olika slag. Vi har en stor och härlig takterrass som rymmer alla på sommaren. Brahem vänder sig till dig med höga krav på service och bemötande och som vill ha det där ”lilla extra”. Vi är kända för vårt bemötande och förhållningsätt. Här säger vi aldrig nej och kan med hjälp av tilläggstjänster även tillhandahålla det som inte ingår i vårt offentliga uppdrag.

 

Lägenheterna
Äldreboendet består av 64 lägenheter i åtta våningsplan. Våningsplanen och dess gemensamma utrymmen är smakfullt och bekvämt inredda. På varje våningsplan finns ett gemensamt kök med matsal, vardagsrum, ett litet bibliotek och utgång till gemensam balkong.  Varje våningsplan rymmer åtta lägenheter. Lägenheterna är ca 30 m2 och har egen dusch, toalett och liten trinett.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Brahem är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Närståendes delaktighet
Vi tar inte över, utan låter dina närstående även i fortsättningen ta ansvar, känna sig delaktiga. Här på Brahem är närstående alltid välkomna. Vi har inga särskilda besökstider. Många hjälper till i verksamheten. Vi har aktiva närstående som håller i aktiviteter för de boende och hjälper till t.ex. vid utflykter.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Våningarna bildar småskaliga, personliga och familjära oaser. Det är lätt att nå personalen och ta del av vad som händer. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Brahem finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad.

Varje våning har sin egen personal. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker Brahem varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-17.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-17.00 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 17.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget.  Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
Här på Brahem finns det något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig i ordning. Vi har dagliga aktiviteter på våningar men även gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan. På entréplan har vi en gemensam samlingslokal där vi ordnar, sång, dans, underhållning, gymnastik, frågesport, filmvisning flera gånger i veckan. Vi firar högtider och andra traditioner. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag. Kontaktmannen planerar även in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

 

Måltider
Måltiderna på Brahem är en glädjestund och något att se fram emot.
Dagen på Brahem börjar med att en frukostbuffé dukas upp i den gemensamma våningsmatsalen. För den som vill finns alltid möjlighet att få ”frukosten på sängen”.
Lunch och middag serveras i den gemensamma våningsmatsalen, självklart kan du välja att äta i avskild miljö inne i din egen lägenhet. Till såväl lunch som middag serveras dessert. Vill du dricka ett glas vin eller öl till maten gör du givetvis det. På fredagarna bjuder vi på ett glas öl/vin till middagen.
Helgerna på Brahem inleds med att vi serverar fredagsdrink. För att ytterligare förstärka helgkänslan serveras också en förrätt till helgens middagar.

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Adressen är Brahegatan 47, 114 37 Stockholm
Närmaste T-bana är Stadion, uppgång Valhallavägen. Brahem ligger runt hörnet. Hållplatser för flera bussar finns i närområdet.

 

gratis gäst WiFi på alla boenden

 

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef: Sanna Litzén
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 048 02
e-post:sanna.litzen@kavatvard.se

 

bitr. verksamhetschef: Fredrika Bolse
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 048 99
e-post: fredrika.bolse@kavatvard.se

 

Chef Sjuksköterske-teamet
Aicha Bouhmadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.bouhmadi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska Brahem
Telefon: 08-580 048 06
e-post: brahem.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till våningarna
Våning 1: 08 – 580 048 11
Våning 2: 08 – 580 048 16
Våning 3: 08 – 580 048 20
Våning 4: 08 – 580 048 25
Våning 5: 08 – 580 048 30
Våning 6: 08 – 580 048 35
Våning 7: 08 – 58 00 48 40
Våning 8: 08 – 580 048 45

 

Den som valt att flytta till Brahem har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.