Krögaren och Muraren

Våra äldreboenden i Rimbo.

Krögaren och Muraren

 

Välkommen till Kavats äldreboenden i Rimbo – Krögaren och Muraren

 

I den gamla hotelldelen vid badhuset i hjärtat av Rimbo har vi skapat ett litet familjärt vård- och omsorgsboende, Krögaren. Här finns tillgång till bastu, jacuzzi och simhall allt under samma tak. Boendet präglas av luftighet och rymd och påminner snarare om ett hotell än gamla tiders sjukhem.

Ett stenkast från Krögaren ligger Muraren ett litet familjärt vård- och omsorgsboende. Här liksom på Krögaren är service och bemötande viktiga inslag. Som boende och närstående kan du förvänta dig det där ”lilla extra”. Här säger vi aldrig nej och kan med hjälp av tilläggstjänster tillhandahålla det som inte ingår i vårt offentliga uppdrag.

 

Lägenheterna på Krögaren
Äldreboendet består av 19 lägenheter i två våningsplan. Lägenheterna är ca 30 m2 och alla har egen dusch, toalett och trinett. Båda våningar har en stor inglasad balkong där alla får plats.

 

Lägenheterna på Muraren
Äldreboendet består av 27 lägenheter i två våningsplan. Lägenheterna är på 30-34 m2, alla med egen dusch, toalett och trinett. Förutom de boendes egna bostäder har varje våning gemensamhetsutrymmen och en trevlig matsal med utgång till uteplats och balkong. Med hjälp av inredning och de förutsättningar som fastigheten rymmer skapar vi en trygg och hemlik atmosfär för äldre personer med behov av vård- och omsorg dygnet runt.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Kavat Vårds äldreboenden är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom! Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Närståendes delaktighet
Vi tar inte över, utan låter dina närstående även i fortsättningen ta ansvar, känna sig delaktiga. På Krögaren och Muraren är närstående alltid välkomna. Vi har inga särskilda besökstider. Många hjälper till i verksamheten. Vi har aktiva närstående som hjälper till och håller aktiviteter och hjälper till vid utflykter.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Krögaren och Muraren finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad. Varje våning har sin egen personal. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker verksamheten varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-16.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-16.15 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 16.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
På Krögaren och Muraren är vi kända för våra aktiviteter. Här finns det något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig i ordning. Vi har dagliga aktiviteter på våningar men även gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan. Med välbefinnande som ledord ordnar vi aktiviteter, chokladprovning, sång, dans, underhållning, gymnastik, frågesport, filmvisning är bara några exempel. Med simhallen i samma hus är besöken där varje vecka mycket uppskattade. Vi firar även högtider och andra traditioner. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag. Kontaktmannen planerar även in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

 

Måltider
På Krögaren och Muraren börjar vi dagen med en härlig hotellfrukost och dukar upp en frukostbuffé. Under dagen serveras sedan lunch och middag samt mellanmål och ett lättare kvällsmål. Måltiden är dagens höjdpunkt och serveras i den gemensamma våningsmatsalen. Självklart kan den som önskar avnjuta måltiden i avskild miljö inne i den egna bostaden. För dig som vill finns alltid möjlighet att ta ett glas vin eller öl till maten. På fredagar serverar vi en drink före maten. På helgerna äter vi en trerätters meny. Förrätten planerar och tillagar vi tillsammans som en helgaktivitet.

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften och avgift för maten betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta till Krögaren och Muraren
Både Krögaren och Muraren ligger på torget mitt i Rimbo. Till och från Norrtälje tar du dig kommunalt med buss 676 eller 677 som stannar vid Rimbo station. Till och från Stockholm åker du buss 639 som går från Rimbo station och stannar vid tekniska högskolan.

 

gratis gäst WiFi på alla boenden 

 

Kontaktuppgifter Krögaren

Köpmannagatan 3
762 31 Rimbo.

 

Verksamhetschef: Eva Nolin
Telefon: 08 – 580 066 03
e-post: eva.nolin@kavatvard.se

 

Administration: Peter Liljeholm
Telefon 08 – 580 066 04
e-post: peter.liljeholm@kavatvard.se

 

Chef HSL-teamet
Aicha Boumadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.boumadi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08-580 066 10
e-post: rimbo.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till avdelningarna
Våning 2: 08 – 580 066 01
Våning 3: 08 – 580 066 09

 

Kontaktuppgifter Muraren

Västra Stockholmsvägen 14
762 31 Rimbo.

 

Verksamhetschef: Eva Nolin
Telefon: 08 – 580 066 03
e-post: eva.nolin@kavatvard.se

 

Administration: Peter Liljeholm
Telefon 08 – 580 066 04
e-post: peter.liljeholm@kavatvard.se

 

Chef HSL-team Norr
Nellie Andersson
Telefon: 08-580 047 43
e-post: nellie.andersson@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08-580 066 10
e-post: rimbo.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till de olika avdelningarna
Våning 1: 08408 854 05
Våning 2: 08408 854 10
Våning 3: 08408 854 15

 

 

Den som valt att flytta till Krögaren och Muraren har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.