Persikan

Ett äldreboende med persisk inriktning.

Persikan

 

Välkommen till en bit av Iran mitt i Stockholm

 

”Att besöka Persikan i Stockholm är som att göra en kort resa mycket långt bort”
De äldre som väljer att bo på Persikan gör det i första hand för att få möjlighet att ”vila” i sitt eget språk. De flesta talar ingen eller dålig svenska. En del har bott länge i Sverige och har tidigare talat bra svenska, men det senast inlärda språket är en av de saker som tidigt försvinner i samband med åldrandet eller vid en tilltagande demens.
Här är närstående alltid närvarande och vakar över oss, det är en del av kulturen, så gör man, man bryr sig om sina äldre och vill alltid deras bästa.

 

Ett äldreboende för äldre med rötter i den persiska kulturen
Dans, musik, vattenpipa, TV-med persiska kanaler som nästan alltid står på, allt påminner om hemlandet. Men det är framförallt språket, maten och gemenskapen som skapar tryggheten. På Persikan nöjer vi oss inte med att prata persiska hela dagarna utan här möts du även av en atmosfär och känsla av att komma ”hem till Iran”. Här kan de äldre vila i sitt eget språk och umgås med andra som talar samma språk men även möta medarbetare som alla pratar persiska och har förståelse för de kulturella skillnaderna.

 

Lägenheterna
Lägenheterna är på 40-50 m2 med egen dusch, toalett med handdusch och ett mindre kök. Härliga och stora balkonger som inbjuder till daglig utevistelse.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Persikan är det alltid de äldres behov som kommer i första hand. Här finns intenågon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. De finns ibland önskemål om att bli vårdade av någon av samma kön – det tar vi förstås hänsyn till.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Persikan finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss behärskar både persiska och svenska, är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad. Varje våning har sin egen personal. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker verksamheten varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-17.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-17.00 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 17.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Familjen är viktig
När familjen inte längre räcker till är Persikan ett tryggt alternativ. Vi tar inte över utan låter närstående även i fortsättningen ta ansvar, känna sig välkomna och vara delaktiga i omvårdnaden i den utsträckning de önskar och orkar.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
På Persikan ser vi till att det finns något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig iordning. Vi har dagliga aktiviteter på våningar, men även en aktivitetsledare som arrangerar gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan som t.ex. sång, dans, gymnastik, frågesport, karaoke eller filmvisning. Vi firar persiska traditioner, högtider och födelsedagar. Varje år i mars månad arrangerar vi en stor fest med buffe, uppträdande och dans för att tillsammans med boende och närstående fira in det nya året ”Norouz ”. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag. Kontaktmannen planerar även in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

 

Måltider
Vi börjar dagen med frukostbuffé som gärna får dra ut på tiden. Här erbjuder vi persisk hemlagad mat på plats tillredd av våra kockar. Måltiden är dagens höjdpunkt och serveras i den gemensamma våningsmatsalen. Självklart kan den som önskar äta i avskild miljö inne i den egna bostaden.

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Verksamheten ligger i Kottbygatan 5, bara några minuters promenad från närmaste T-bana, Akalla
 

gratis gäst WiFi på alla boenden

 

Kontaktuppgifter

Persikan 

Kottbygatan 5
164 74 Kista 

 

Fax: 08-408 85 444

 

Verksamhetschef : Salar Amjadi
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 10
e-post: salar.amjadi@kavatvard.se

 

bitr. verksamhetschef : Justine Andersson 
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 11
e-post: justine.andersson@kavatvard.se

 

Chef Sjuksköterske-teamet
Aicha Boumadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.boumadi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08-408 854 60
e-post: persikan.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till de olika avdelningarna 
Våning 2 Persikan: 08 – 40 88 54 30 
Våning 3 Persikan: 08 – 40 88 54 40
Våning 4 Persikan: 08 – 40 88 54 50

 

Den som valt att flytta till Persikan har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.