Wallinska

Ett äldreboende med hotellkänsla
  • Wallinska - foto av byggnaden
  • foto från Wallinska
  • foto från Wallinska

Wallinska

 

Välkommen till Wallinska i Norrtälje!

 

Ett äldreboende med hotellkänsla
Hela boendet präglas av en känsla av rymd och påminner snarare om ett hotell än gamla tiders sjukhem. Wallinska vänder sig till dig med höga krav på service och bemötande och som vill ha det där ”lilla extra”. Här säger vi aldrig nej och kan med hjälp av tilläggstjänster även tillhandahålla det som inte ingår i vårt offentliga uppdrag.

 

Lägenheterna
Äldreboendet består av 38 lägenheter i fyra våningsplan. Lägenheterna är på 30–35 m2 – alla med dusch, toalett och trinett. Förutom de boendes egna bostäder har varje våning gemensamhetsutrymmen och en trevlig matsal med utgång till en av våningens flera balkonger eller uteplatser.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Wallinska är det de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården och omsorgen individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor hos oss har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Närståendes delaktighet
Vi tar inte över, utan låter dina närstående fortsätta känna sig delaktiga i den utsträckning ni önskar. På Wallinska är närstående alltid välkomna. Vi har inga särskilda besökstider.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan planerade insatser och besök.

 

Personal och kompetens
På Wallinska finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning. Utöver vårdutbildning ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd. Varje våning har sin egen personal. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker Wallinska varje vecka samt vid akuta behov. Sjukgymnast och arbetsterapeut har schemalagda dagar i verksamheten varje vecka eller efter behov.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-16.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-16.15 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 16.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står dig närmast och för ut dina önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen är också den som håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna utförs på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
På Wallinska finns det något att se fram emot varje dag. Vi har dagliga aktiviteter på våningarna, det kan vara allt ifrån sång, dans, underhållning, gymnastik, frågesport eller så tittar vi på en film. Vi firar naturligtvis högtider och andra traditioner. Vi har ”utegaranti” vilket innebär att den som vill alltid ska få möjlighet att komma ut i friska luften. Varje vecka planerar kontaktmannen in tid med de boende för individuella, valfria aktiviteter.

 

Måltider
Dagen börjar med en frukostbuffé som dukas upp i den gemensamma våningsmatsalen. Den som vill kan alltid få frukost på sängen eller i den egna lägenheten. Under dagen serveras lunch, mellanmål, middag och innan sänggående ett lättare kvällsmål. Måltiderna på Wallinska ska vara en glädjestund och något vi ser fram emot. Vill du dricka ett glas vin eller öl så kan du förstås göra det. På fredagarna bjuder vi på öl/vin till middagen. Helgerna inleds med att vi serverar en fredagsdrink. För att ytterligare förstärka helgkänslan serverar vi en trerätters-meny på helgerna.

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning, sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller andra tjänster. Vi har även andra samarbetspartners för att kunna tillgodose dina önskemål. Offert lämnas av verksamhetschefen.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Wallinska ligger i centrala Norrtälje. Adressen är Kyrkogatan 11A, 761 30 Norrtälje.

 

gratis gäst WiFi på alla boenden

 

Kontaktuppgifter

t f Verksamhetschef: Heléne Zetterström 
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 52
e-post: helene.zetterstrom@kavatvard.se

 

Administratör: Lolita Carlerup 
telefon (dagtid vardagar): 08580 047 53
e-post: lolita.carlerup@kavatvard.se

 

Chef HSL-teamet
Aicha Boumadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.boumadi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
telefon (dagtid måndag-söndag): 0812 84 90 25
e-post: wallinska.ssk@kavatvard.se

 

Telefon till de olika våningarna
Våning 1: 0812 84 90 05
Våning 2: 0812 84 90 10
Våning 3: 0812 84 90 15
Våning 4: 0812 84 90 20

 

Den som valt att flytta till Wallinska har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.