Välkommen på säkra besök!

Säkra besök på äldreboenden.

Den 24 februari upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Det är oerhört efterlängtat, men innebär samtidigt ett stort ansvar för oss alla. Här finns information om vad du behöver tänka på.

Besöksförbud med anledning av coronaviruset

Besöksförbud på Kavat Vårds äldreboenden.

Uppdaterat: Folkhälsomyndigheten beslutade den 1 februari att det tillfälliga besöksförbudet förlängs till och med 23 februari 2021. Förbudet berör alla Kavat Vårds äldreboenden.

Kavat Vård uttalar sig i SvT

Kavat Vård uttalar sig i SvT

Ingen ska behöva dö ensam, menar VD Elisabet Keussen bestämt. Vi sätter alltid in ett så kallat vak vid vård i livets slut. Men trots stor erfarenhet, händer det att döden kommer tidigare än förväntat.