stillbild från film om mobilt arbetssätt

En film om mobilt arbetssätt och välfärdsteknik

Vi är inte rädda för att prova nya lösningar. Genom att använda teknik och digitala lösningar säkrar vi verksamhetens kvalitet och frigör tid för mötet med den äldre.