En hårt prövad äldreomsorg

Väg framåt, provad äldreomsorg.
Trots att det inte finns någon covid-19 i äldreomsorgen, står många platser lediga. Detta pressar ekonomin och påverkar behovet av personal negativt.

Äldreomsorgen har inte längre någon covid-19 att tala om. Men många äldre avvaktar från att flytta till ett äldreboende. I Stockholm och Norrtälje, där Kavat Vård verkar, finns hundratals lediga platser.

Kavat Vård, som har kapacitet att erbjuda 397 äldre plats på ett äldreboende, har under snart ett års tid haft drygt 60 lediga lägenheter. Ett vanligt år har vi några enstaka.

Den äldre betalar hyra till Kavat Vård och en avgift för vård och omsorg till kommunen. Kavat Vård får betalt av kommunen för varje dygn den äldre bor hos oss. Många lediga platser, innebär alltså ett stort intäktstapp. Mot den bakgrunden, har vi förhandlat med Kommunal om arbetsbrist.

Kavat Vårds ekonomi

Kavat Vård gjorde en vinst 2020 om 9 Mkr, vilket gör en vinstmarginal om 2,7 %. Varje månad har företaget utgifter för löner och hyror om ca 20 Mkr.

Någon så kallad utdelning har inte gjort de senaste 10 åren och företaget har inga bonusprogram.

Under 2020 har företaget fått stöd från stat och uppdragsgivare om totalt 23,7 Mkr. Merparten av detta är ersättning för merkostnader kopplat till pandemin, som vi redovisat mot gjorda utlägg. 4,6 Mkr är en särskild engångsersättning från Stockholms stad för tomma platser. Det var mycket välkommet, men täckte endast en bråkdel av de 36 Mkr företaget tappade i intäkter.

Stockholms stad kommer inte att ersätta tomma platser på det sätt man delvis gjorde förra året. Vi kommer heller inte, som det ser ut nu, få någon ersättning för merkostnader kopplat till covid-19 (skyddsutrustning, extra personal etc.).

Utfall av förhandlingarna

När förhandlingarna med Kommunal tog sin början i april, såg vi i ett värsta scenario att upp till 70 personer skulle kunna påverkas av arbetsbristen på något sätt, varav 6 uppsägningar.

Vi har nu landat i en omorganisation på tre av våra enheter, som innebär att 29 personer påverkats.

17 medarbetare har fått en sänkt sysselsättningsgrad med 5 – 7 %. 6 medarbetare har fått en sänkt sysselsättningsgrad med 10 – 15 % och 6 medarbetare har fått en sysselsättningsgrad som är 25 % lägre än tidigare.

Ingen medarbetare har blivit uppsagd.

Självklart hoppas vi på en ökad beläggning, så att vi kan erbjuda de medarbetare som önskar en ökad sysselsättningsgrad.

Ingen förändring i schemaläggning

Kavat Vård har inte förändrat några principer för hur man lägger schema. Företaget har t.ex. inte generellt kortat eller utökat antalet arbetspass. Vi har heller aldrig haft så kallade delade turer.

Under pandemin har man också lyft fram vikten av en god kontinuitet. Kavat Vård strävar alltid efter en fast bemanning per våning och undviker så kallade löpare.

Vägen framåt

Kavat Vård är positiva till den fackliga samverkan och har tecknat ett lokalt samverkansavtal med Kommunal. Varje äldreboende har ett fackligt ombud. Två av våra undersköterskor har förhandlingsmandat. Pandemin har prövat oss svårt, men vi hoppas och tror en ljusare framtid!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Läs mer om CovidClean här >>

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta.