Kavat Vård uttalar sig i SvT

Kavat Vård uttalar sig i SvT
Ingen ska behöva dö ensam, menar VD Elisabet Keussen bestämt. Vi sätter alltid in ett så kallat vak vid vård i livets slut. Men trots stor erfarenhet, händer det att döden kommer tidigare än förväntat.

Så här arbetar Kavat Vård vid livets slut

När vi förstår att en person befinner sig i livet slut, sätter vi alltid in ett så kallat vak, dvs en person som finns hos den döende (om inte närstående har möjlighet). Tiden dessförinnan sätter vi in tät tillsyn, vilket innebär att personal tittar till den sjuke en gång i timmen, en gång i halvtimmen till dess att vi sitter där hos den döende. Ibland händer det att döden inträffar tidigare än vi kunnat förutse och att personen i ett glapp mellan dessa täta tillsynsbesök, drar sitt sista andetag. Vi lämnar absolut inte medvetet någon att dö ensam.

Avsked under pandemin

I dagsläget begränsar vi inte närstående från att finnas med vid livets slut, som kan innebära hög närvaro under flera dygn.  

Under våren rådde besöksförbud på landets äldreboenden. Med stöd av Socialstyrelsens råd gavs verksamhetschef möjlighet att göra undantag från förbudet vid till exempel vård i livets slut. På Kavat Vård begränsade vi avskedet till ett tillfälle och max två personer.

Hur Kavat Vård arbetar i den pågående pandemin

Även i Covid-19-pandemin arbetar Kavat Vård med säker och trygg omsorg.
Tydliga riktlinjer, rutiner, utrustning, engagerade medarbetare och närvarande chefer.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Läs mer om CovidClean här >>

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta.