Låg beläggning en stor utmaning

Låg beläggning stor utmaning.
Coronapandemin pressar svensk äldreomsorg hårt. På äldreboendena har pandemin medfört en hög arbetsbelastning och stora merkostnader. Samtidigt minskar beläggningen på många äldreboende.

Kavat Vård har totalt 397 platser för äldre. Ett normalt år är drygt 10 platser kontinuerligt lediga. I maj 2021 har vi drygt 60 lediga platser. Så har det sett ut i många månader. 

Kavat Vård får betalt som ett hotell; per belagt dygn. När ett boende under en längre tid har många lediga platser, pressas ekonomin hårt och till sist behöver vi anpassa kostnaderna. För ett äldreboende innebär det tyvärr neddragningar av bemanningen. 

Vi har fantastisk personal, som slitit hårt under pandemin och vi är stolta över det jobb som utförts. Att mot den bakgrunden förhandla om neddragningar är verkligen inte önskvärt. Men det är inte ansvarsfullt att vara passiv och hoppas på en förändring vi inte ser. 

De vinster Kavat Vård har gjort de senaste 10 åren finns kvar i företaget. Någon så kallad utdelning har inte gjorts. Vi har inga bonusprogram i Kavat Vård.

Pengarna används nu, när vi backar ekonomiskt. Men det är inte hållbart att låta det pågå, inte om vi vill vara en trygg arbetsgivare på sikt.

Statliga stöd

Vi har haft utgifter kopplade till corona-pandemin 2020 om 10,2 Mkr. 

Vi har erhållit statliga bidrag för att täcka denna typ av kostnader om 8,7 Mkr.

Vi har haft färre boende också under 2020, vilket gjorde att vi tappade 36 Mkr i intäkter. Av Stockholms stad erhöll vi en tomställsersättning om 4,8 Mkr.

Under 2021 har staten inte lämnat någon information om statliga bidrag för att täcka merkostnader kopplade till covid-19. Stockholms stad kommer inte att ersätta tomma platser på det sätt man delvis gjorde förra året.

Vinster

De vinster Kavat Vård gjort finns kvar i företaget. Ägarna har inte tagit någon utdelning under det senaste decenniet. År 2020 gjorde Kavat Vård 9 Mkr i vinst. Varje månad går drygt 14 Mkr ut i löner och 5 Mkr i hyror. Det är alltså stora kostnader vi har att ta ansvar för.

Det finns inga bonusprogram i Kavat Vård.

Vägen framåt

Kavat Vård har låtit teckna ett lokalt samverkansavtal med Kommunal. Varje äldreboende har ett fackligt ombud. Två av våra undersköterskor har förhandlingsmandat. Vi tror på den fackliga samverkan på lokal nivå, där man känner till arbetets förutsättningar. Att tillsammans kroka arm också under mycket svåra förhållanden, tror vi är rätt väg att gå. Vi hoppas att vi ska kunna rida ut också stormen i spåren av corona tillsammans med våra medarbetare.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Läs mer om CovidClean här >>

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta.