Hur vi hanterar coronaviruset

Även i coronapandemin arbetar Kavat Vård med säker och trygg omsorg. Tydliga riktlinjer, rutiner, utrustning, engagerade medarbetare och närvarande chefer.

För att förvissa oss om att vi driver en smittsäker och trygg verksamhet, har vi låtit det internationella och oberoende certifieringsföretaget Safe Cert Group, som utvecklat standarden CovidClean™, besöka alla våra äldreboenden. De har tagit del av våra rutiner, arbetssätt och på plats kontrollerat miljön och tillgången på skyddsutrustning. Alla enheter har klarat revisionen.

Läs mer om CovidClean här >>.

Förändringar i Kavat Vårds arbete:

Boende

 • Aktiviteter äger rum på våningen du bor på.
 • Gemensamma måltider intas med ökad fysisk distans. Personal lägger upp mat på tallriken och bufféer förekommer inte längre. Den som önskar, får gärna inta sina måltider i sin lägenhet.
 • Nya boende eller äldre som varit på sjukhus, testas för covid-19. Till dess vi fått besked om provsvar, är den boende i sin lägenhet med stängd dörr.
 • Städrutinerna är förstärkta med desinfektion av så kallade ”tagytor” flera gånger dagligen.
 • Ventilationen i fastigheterna är utökade om de inte är på dygnet runt.
 • Vi vädrar gemensamma utrymmen frekvent och lägenheterna när det passar.

Medarbetare

 • Personal erbjuds vaccination mot covid-19 på betald arbetstid.
 • Personal stannar hemma vid minsta symtom och beställer covid-test. Självklart återgår man inte i tjänst förrän man fått sitt negativa provsvar.
 • Om en boende skulle testas positivt för covid-19 testas personal som arbetat med denne (smittspårning).
 • All personal använder munskydd.
 • All personal använder alltid arbetskläder, som tvättas dagligen eller ännu oftare vid behov. 
 • Personal arbetar huvudsakligen på en våning. 
 • All personal går årligen en e-utbildning i basala hygienregler.
 • Kavat Vård har flera kompetenta och engagerade sjuksköterskor på varje boende. 
 • På varje boende finns en närvarande ledning. 

Skyddsutrustning

All personal på Kavat Vårds äldreboenden använder från och med nu (2020-12-15) alltid heltäckande visir och kirurgiskt munskydd. Detta är en förstärkning av de befintliga vårdhygieniska riktlinjerna.
Bakom rekommendationen står smittskyddsläkare i Region Stockholm.

 • Vi har gott om skyddsutrustning, så som munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion.
 • Vi påminner, uppdaterar och handleder personal i basala hygienrutiner samt hur man använder skyddsutrustning.

Vid symptom på covid-19

Om vi ser symtom som skulle kunna vara covid-19, kontaktas omgående läkare för covid-test. Den boende och närstående informeras om testresultatet.
Läs mer om CovidClean här >>

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta.