Om covid-19 konstateras

Vad händer om boendet får in covid-19?

Boende och närstående på samma våning informeras om att det finns covid-19 och hur vi arbetar för att undvika smittspridning.

Övriga närstående informeras via brev av chef om att det finns covid-19 på boendet och på vilken våning. Vi är alltid öppna med om det finns smitta och var, men informerar inte om hur många som är smittade eller eventuellt avlider.

Så minimeras smittspridningen på en våning med covid-19:

  • Personal som arbetar på våningen, arbetar inte på någon annan våning. Det gäller såväl dag som natt.
  • Personal som arbetar på våningen, bär full skyddsutrustning (t ex visir och munskydd) även då den äldre inte uppvisar symtom.
  • Samtliga boende på den aktuella våningen testats för covid-19.
  • All personal på våningen och som arbetat med den smittade äldre, testas för covid-19.
  • Sjuksköterska håller kontinuerlig dialog med den boende och dennes närstående. Alla förändringar i hälsotillstånd kommuniceras. 

Sjukhusvård

Om läkaren bedömer att det finns indikationer på att den äldre behöver skickas in akut till sjukhus, sker det. Oftast motsvarar den vård och omsorg som ges på äldreboendet behovet. Den äldre mår sannolikt bättre av att få vara kvar i den miljön han eller hon känner sig trygg i och att vårdas av personer som känns igen.

Vård i livets slut under coronapandemin

Många äldre överlever covid-19. Ändå måste vi förstås också prata och förbereda oss för döden. Om ni inte redan gjort det, kommer sjuksköterska att föreslå ett sådant samtal. Vi är utbildade att ge vård och omsorg vid vård i livets slut. Du erbjuds att finnas vid din närståendes sida. Vi låter aldrig medvetet någon dö ensam.  

Läs mer om CovidClean här >>

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta.