Kvalitet

Att välja äldreboende är att ge sitt förtroende. För att driva äldreboenden som du vill välja tar vi reda på vad du tycker, hur vi kan förbättra oss och följer upp det systematiskt.

Så här jobbar vi med kvalitet

Vår vision är att driva äldreboenden vi själva skulle välja. Då krävs en hög och jämn kvalitet!  Vi har ett ledningssystem, som beskriver hur vi arbetar. Det har alla medarbetare enkel tillgång till.

Vi sätter upp mål för året i vår affärsplan, som vi följer upp löpande. Vi mäter, utvärderar och förbättrar med hjälp av bland annat verksamhetsuppföljning, nyckeltal, kvalitetsmål, kund- och medarbetarenkäter, skyddsronder, avvikelser samt genom att följa upp synpunkter, klagomål och förbättringsförslag.

Patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år och finns tillgänglig på enheten.

Självklart har vi aktuella tillstånd från IVO för både våra äldreboenden och för våra verksamhetschefer.

Nöjd Kund

Ett äldreboende i Kavat Vårds regi ska motsvara förväntningar hos dig som bor hos oss. Vi är därför otroligt nyfikna på utfallet i Socialstyrelsens Nationella Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, som genomförs varje år. Vårt mål är att minst 90 % av dem som svarat ska vara sammantaget nöjda. Kontakta oss gärna om du önskar information om nöjdheten på det äldreboende du är intresserad av!
Kontaktuppgifter hittar du här.

Vi frågar dessutom regelbundet dig som bor hos oss vad du tycker om t ex måltiderna och aktiviteterna.

Kontroller

Både Kavat Vård själva och olika externa aktörer kontrollerar våra verksamheter.

Egenkontroller

För att säkra att vi följer alla de lagar, regler och riktlinjer som styr äldreomsorgen genomför vi en rad så kallade egenkontroller. Vi kontrollerar t ex hur vi dokumenterar, att ingen obehörig tar del av journaler, att vi hanterar livsmedel korrekt och att vi lever upp till alla krav på en hög vårdhygien.

Tillsyn och avtalsuppföljning

Varje år genomförs tillsynsbesök och inspektioner. Exempelvis granskar Apoteket vår läkemedelshantering, Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar hur vi hanterar livsmedel och vår brandsäkerhet granskas. Arbetsmiljöverket och IVO kan också genomföra tillsyn.

Våra uppdragsgivare följer upp sina avtal med oss genom regelbundna platsbesök. Resultaten och återkopplingen från dessa olika kontroller utgör underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete.

Läs mer om CovidClean här >>

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta.