Bejtona

Ett arabiskt profilboende

Bejtona

Bejtona arabiska

 

Välkommen till ett arabiskt profilboende

 

”Att besöka Bejtona i Stockholm är som att göra en kort resa mycket långt bort”.
Vattenpipa, TV-med arabiska kanaler som nästan alltid står på, allt påminner om hemlandet.Men det är framförallt språket, maten och gemenskapen som skapar tryggheten. På Bejtona nöjer vi oss inte med samma språk, utan här möts du av en atmosfär och känsla av att komma ”hem”. Här kan de äldre vila i sitt eget språk och umgås med andra som talar samma språk men även möta medarbetare som alla pratar arabiska och har förståelse för de kulturella skillnaderna.

 

Ett äldreboende för äldre med rötter i en annan kultur
Vattenpipa, TV-med arabiska kanaler som nästan alltid står på, allt påminner om hemlandet. Men det är framförallt språket, maten och gemenskapen som skapar tryggheten. På Bejtona nöjer vi oss inte med samma språk, utan här möts du av en atmosfär och känsla av att komma ”hem”. Här kan de äldre vila i sitt eget språk och umgås med andra som talar samma språk men även möta medarbetare som alla pratar arabiska och har förståelse för de kulturella skillnaderna.

 

Lägenheterna
Äldreboendet består av 17 lägenheter i markplan. Lägenheterna är ca 30-50 m2 med egen dusch, toalett och liten trinett. På våningen finns ett gemensamt kök med matsal och vardagsrum.

 

Vård och omsorg
Hos oss på Bejtona är det alltid de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. De finns ibland önskemål om att bli vårdade av någon av samma kön – det tar vi förstås hänsyn till.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Bejtona finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss behärskar både arabiska och svenska, är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad. Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker verksamheten varje vecka samt vid akuta behov. Vi har även besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-17.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-17.00 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 17.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Familjen är viktig
När familjen inte längre räcker till är Bejtona ett tryggt alternativ. Vi tar inte över utan låter närstående även i fortsättningen ta ansvar, känna sig välkomna och vara delaktiga i omvårdnaden i den utsträckning de önskar och orkar.

 

Kontaktmannaskap
Varje boende har en namngiven kontaktman. Kontaktmannen är den som står den äldre närmast och för ut personens önskemål till de övriga i arbetslaget. Kontaktmannen håller regelbunden kontakt med dina närstående.

 

Genomförandeplanen – en ömsesidig överenskommelse
I samband med inflyttning skapar vi tillsammans med dig en genomförandeplan där vi kommer överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas. Vi gör en detaljerad dag- och veckoplanering som beskriver vilka insatser som ska utföras. Det innebär att det finns en tydlig arbetsbeskrivning att följa för våra medarbetare som gör att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Aktiviteter
På Bejtona ser vi till att det finns något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig iordning. Vi har en aktivitetsledare som arrangerar gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan som t.ex. sång, dans, gymnastik, frågesport, karaoke eller filmvisning. Vi firar födelsedagar, svenska och arabiska högtider. Den som vill får alltid möjlighet att komma ut i friska luften varje dag. Kontaktmannen planerar in egen tid med varje person för individuella aktiviteter.

 

Måltider
Dagen på Bejtona börjar med en frukostbuffé i matsalen, som gärna får dra ut på tiden. Där serveras även lunch, middag, eftermiddagskaffe och ”kvällssmörgås”. Vi serverar mat som den äldre känner igen. Självklart kan du välja att äta alla måltider i avskild miljö inne i din egen lägenhet. För den som vill finns alltid möjlighet att få ”frukost på sängen”. För dig som inte orkar sitta långa stunder har vi alltid rumsservice. erbjuder vi mat den äldre känner igen.

 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning och sällskap till släktbesök, teater, utflykter eller tjänster som hjälp att köpa julklappar eller andra ärenden. Offert lämnas av verksamhetschef.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Verksamheten ligger på Kottbygatan 5. Hållplats för buss finns 5 minuter från Bejtona. Närmaste T-bana är Akalla.

 

gratis gäst WiFi på alla boenden

 

Kontaktuppgifter

Bejtona 

Kottbygatan 5
164 74 Kista

 

Verksamhetschef : Salar Amjadi 
telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 10
e-post: salar.amjadi@kavatvard.se

 

Bemanning och administration/
Bitr verksamhetschef:  Justine Andersson

telefon (dagtid vardagar): 08 – 580 047 11
e-post: justine.andersson@kavatvard.se

 

Chef Sjuksköterske-teamet
Aicha Boumadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.boumadi@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08-580 047 74
e-post: bejtona.ssk@kavatvard.se

 

Den som valt att flytta till Bejtona har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha den boendes förtroende.