Kavat vård | Kottbyn
Den bästa vården och omsorgen är den du väljer själv.
vård, omsorg, äldreboende, gruppboende
22973
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22973,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Kottbyn

Ett korttidsboende med stark rehab-inriktning
  • Kottbyn--13_72dpi
  • Kottbyn--3_72dpi
  • blommor kottbyn rehab
  • Kottbyn--10_72dpi
  • hands_closeup_72dpi
  • Kottbyn--2_72dpi
  • Kottbyn--14_72dpi
  • samtal_72dpi

Kottbyn

Välkommen!

 

Kottbyns kortidsboende vänder sig till personer över 65 år som av olika skäl, efter biståndsbeslut beviljats korttidsplats för att återhämta sig efter sjukhusvistelse alternativt väntar på permanent plats på vård- och omsorgsboende. Vi erbjuder även växelvård och avlastningsplatser.

 

Målet med din vistelse hos oss är att du ska bli stärkt till kropp och själ. Utöver omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, har vi sjukgymnast, arbetsterapeut och medicinsk tränare. Vi arbetar för att ta fram det friska i varje person som gästar oss, att träna upp och bibehålla funktioner.

 

Lägenheterna
Korttidsboendet består av 17 lägenheter i markplan. Lägenheterna är fullt inredda, du behöver bara ta med dig kläder och hygienartiklar. På våningen finns ett gemensamt kök med matsal, vardagsrum samt utrustning för fysisk träning. Lokalerna rymmer också ett gym samt en gymnastiksal.

Lägenheterna är ca 30-50 m2 och har egen dusch, toalett och liten trinett.

 

Vård och omsorg
När du kommer som gäst till oss tar vi reda på hur du vill ha det. Ett ankomstsamtal genomförs tillsammans med dig, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och utsedd kontaktman. Självklart deltar dina närstående om du så önskar. Samtalet ligger till grund för den genomförandeplan som utformas för vistelsen. I genomförandeplanen kommer vi överens om vad, när och hur vården och omsorgen ska utformas under vistelsetiden. Vi gör en detaljerad planering som beskriver målet med vistelsen och vilka insatser som ska utföras. Resultatet utgör en tydlig arbetsbeskrivning för medarbetarna att följa som innebär att du och dina närstående kan vara trygga och förvissade om att insatserna ges på samma sätt, med samma kvalitet oavsett vem som är i tjänst.

 

Dagliga aktiviteter och funktionsträning

Vi erbjuder dagliga aktiviteter och funktionsträning med stöd av vårt rehabteam bestående av sjukgymnast och arbetsterapeut. På Kottbyn har vi tillgång till särskild träningslokal och gymnastiksal och vi lägger stor vikt vid fysisk träning för att du ska kunna klara dig själv och kunna komma hem till det egna boendet.

 

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Det är lätt att nå personalen och ta del av vad som händer. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

 

Personal och kompetens
På Kottbyn finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt.

 

Om du kommer hemifrån sker läkarkontakten via din behandlande husläkare. Kommer du från sjukhus kan du om du önskar anlita den läkare som besöker verksamheter varje vecka samt vid akuta behov. Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för funktionsuppehållande, fallförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och bedömer och tillgodoser dina behov av hjälpmedel. Dina egna förskrivna tekniska hjälpmedel följer med dig medan de som inte är personligt förskrivna bara kan nyttjas under vistelsetiden. En verksamhetschef förestår Kottbyn och finns på plats.

 

HSL-teamet (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.  Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende.
Här kan du läsa mer om vårt HSL-team.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-16.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-16.15 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 16.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Läkemedel
När du fått beslut om korttidsplats behöver vi kontakt med din vårdcentral där du är listad eller sjukhuset för att ta del av läkemedelslista men även för att informera om att du fått en korttidsplats.

Om du behöver hjälp med läkemedelshanteringen under vistelsetiden kan sjuksköterska på korttidsboendet bistå dig med det. Du ansvarar själv för att ta med dig aktuella läkemedel i originalförpackningar och apodosrecept.

 

Aktiviteter
På Kottbyn finns det något att se fram emot varje dag, som gör det meningsfullt att stiga upp och göra sig iordning. Det finns också utrustning som gör det enkelt för dig att på egen hand träna på just det du behöver stärka. Alla lägenheter ligger i markplan, vilket gör det enkelt att komma ut i friska luften.

 

Måltider
Dagen på Kottbyn börjar med att en frukostbuffé dukas upp i den gemensamma matsalen. För den som vill finns alltid möjlighet att få ”frukosten på sängen”.
Lunch och middag serveras i den gemensamma våningsmatsalen, självklart kan du välja att äta i avskild miljö inne i din egen lägenhet. Även eftermiddagskaffe och ”kvällsmörgås” dukas upp i matsalen.

 

Avgifter
Omvårdnadsavgiften, avgift för maten och lägenheten betalar du själv direkt till stadsdelen/kommunen.

 

Tillstånd
Verksamheten har tillstånd utfärdat av Inspektionen för Vård och Omsorg.

 

Hitta hit
Adressen är Kottbygatan 5, 164 74 Kista .
Närmaste T-bana är Akalla. Hållplats för buss finns 5 minuter från Kottbyn.

 

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef: Salar Amjadi
telefon (dagtid vardagar): 08580 047 10
e-post: salar.amjadi@kavatvard.se

 

Bitr. verksamhetschef: Siv Hammarström
telefon (dagtid vardagar): 08580 076 77
e-post: siv.hammarstrom@kavatvard.se

 

Chef HSL-team Norr
Nellie Andersson
Telefon: 08-580 047 43
e-post: nellie.andersson@kavatvard.se

 

Sjuksköterska
Telefon: 08- 580 076 78
e-post: kottbyn.ssk@kavatvard.se

 

 

Den som valt att flytta till Kottbyn har gjort ett eget val och vår strävan är att vi ska ha gästens förtroende.