Kavat vård | Sjukskötersketeamet
Den bästa vården och omsorgen är den du väljer själv.
vård, omsorg, äldreboende, gruppboende
22515
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22515,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Sjukskötersketeamet

  • Sjukskötersketeamet

Sjukskötersketeamet

På Kavat Vård har vi organiserat sjuksköterskorna i team bestående av 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Teamen leds av respektive chef för sjuksköterskorna. Cheferna för sjuksköterskorna ingår i driftledningen och rapporterar till driftschef för de olika områdena, Norr och Söder. Utöver cheferna för sjukskötersketeamen Norr och Söder finns även en sjuksköterskekoordinator som teamledare för arbetsgruppen på plats. Sjuksköterskorna samverkar och arbetar nära verksamhetschef på respektive enhet.

 

Uppdrag
Sjukskötersketeamet säkerställer Kavat Vårds åtagande och ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp t.o.m. sjuksköterskenivå årets alla dagar på äldreboendena. Det innebär att det är sjuksköterskan som bedömer patientens tillstånd, vidtar lämpliga åtgärder och kallar på läkare när det behovs. Varje äldreboende har sin egen ”stationära” bemanning dagtid.

 

Bemanning
Dagtid: 07.00-16.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-16.15 årets alla dagar.

 

Övrig tid: 16.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjusköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

 

Sjuksköterska
Sjuksköterskorna nås på ett för enheten gemensamt telefonnummer och mailadress. Med ett nummer och en mailadress kopplad till varje sjuksköterskegrupp säkerställer vi att boende, närstående, medarbetare, läkare och andra vårdgivare alltid kan komma i kontakt med tjänstgörande sjuksköterska dagtid. Förmiddagar prioriteras patientnära uppgifter och kontakt med de boende. Eftermiddagar används till planerade kontakter med närstående, läkare och andra vårdgivare.

 

Kontaktuppgifter sjuksköterskor

 

Chef sjukskötersketeam Söder
Aicha Bouhmadi
Telefon: 08-580 047 99
Mail: aicha.bouhmadi@kavatvard.se

Björksätra
Telefon: 08-58004740
e-mail: bjorksatra.ssk@kavatvard.se

La Casa
Telefon: 08-58007625
mail: lacasa.ssk@kavatvard.se

Birger Jarl
Telefin: 08-58004855
mail: birgerjarl.ssk@kavatvard.se

Brahem
Telefon: 08-58004806
mail: brahem.ssk@kavatvard.se

 

Chef sjukskötersketeam Norr
Nellie Andersson
Telefon: 08-58004743
Mail: nellie.andersson@kavatvard.se

Elinsborg
Telefon: 08-58004751
mail: elinsborg.ssk@kavtavard.se

Vilobacken/Bejtona
Telefon: 08-58004774
mail: vilobacken.ssk@kavatvard.se

Persikan
Telefon: 08-40885460
mail: persikan.ssk@kavatvard.se

Krögaren/Muraren
Telefon: 08-58006610
mail: rimbo.ssk@kavatvard.se

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara