Vårt HSL-team

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter & sjukgymnaster/fysioterapeuter

HSL-TEAMET (Hälso- och sjukvårdslegitimerad personal)

HSL-teamet på Kavat Vård består av kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

 

Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna/fysioterapeuterna – rehabdelen av HSL-teamet – arbetar i par och ansvarar för tre boenden per par, som de besöker på fasta dagar (dagtid, vardagar). Sjuksköterskorna arbetar i team om 3-5 sjuksköterskor på varje äldreboende. Teamen leds av respektive chef. Chef för sjuksköterskorna och chef för rehabteamet ingår i driftledningen och rapporterar till VD. På våra större äldreboenden finns en sjuksköterskekoordinator som teamledare för arbetsgruppen på plats. Sjuksköterskorna och rehabteamet samverkar och arbetar nära verksamhetschef på respektive enhet.

HSL-team

UPPDRAG
HSL-teamet säkerställer Kavat Vårds åtagande och ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp t.o.m. sjuksköterskenivå, årets alla dagar på äldreboendena. Sjuksköterskan bedömer patientens tillstånd, vidtar lämpliga åtgärder och kallar på läkare när det så behövs. Varje äldreboende har sin stationära bemanning dagtid.

 

Arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut ansvarar för rehabiliteringsinsatser inom Kavat Vårds boenden. Genom det mobila rehabteamet kan Kavat säkerställa tillgång till paramedicinsk kompetens i samtliga verksamheter.

BEMANNING
Dagtid: 07.00-17.00
Alla Kavats boenden är bemannade med sjuksköterska i aktiv tjänst 07.00-17.00 årets alla dagar (07.00 – 16.15 i Norrtälje och Rimbo).

 

Övrig tid: 17.00–07.00
Kvällar och nätter finns alltid sjuksköterska att tillgå med inställelsetid 30 minuter. Kvällar och nätter utförs endast akuta bedömningar och insatser som inte kan vänta tills ordinarie sjuksköterska är på plats. Det kan även vara i förväg planerade beställda insatser. Det är medarbetarna på enheten som tillkallar sjuksköterska om och när den boendes hälsotillstånd förändras.

sjuksköterska juancarlos kavatvård HSL-teamet

SJUKSKÖTERSKA
Sjuksköterskorna nås på ett för enheten gemensamt telefonnummer och mailadress. Med ett nummer och en mailadress kopplad till varje sjuksköterskegrupp säkerställer vi att boende, närstående, medarbetare, läkare och andra vårdgivare alltid kan komma i kontakt med tjänstgörande sjuksköterska dagtid. Förmiddagar prioriteras patientnära uppgifter och kontakt med de boende. Eftermiddagar används till planerade kontakter med närstående, läkare och andra vårdgivare.

 

KONTAKTUPPGIFTER HSL-TEAMET

 

Chef sjukskötersketeamet
Aicha Bouhmadi
Telefon: 08-580 047 99
e-post: aicha.bouhmadi@kavatvard.se

 

Chef rehabteamet
Helen Lindeborg Wiberg
Telefon: 08-580 047 73
e-post: helen.lindeborg.wiberg@kavatvard.se